Raport bieżący

2021
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 33/2021 2021-12-10 Szóste posiedzenie Rady Wierzycieli

Zarządca spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ["Emitent", "Spółka"] informuje, że w dniu 10 grudnia 2021 roku odbyło się w siedzibie Emitenta szóste posiedzenie Rady Wierzycieli, które podjęło uchwały:


1. o wyrażeniu pozytywnej opinii na temat perspektyw postępowania restrukturyzacyjnego Spółki i treści propozycji układowych w związku ze zgromadzeniem wierzycieli wyznaczonym na dzień 17 grudnia 2021 r.,


2. podzielającą stanowisko Zarządcy co do braku, na dzień podjęcia uchwały przez Radę Wierzycieli, prawnej możliwości i ekonomicznej celowości formułowania i dochodzenia roszczeń _ w tym w trybie art. 299 Kodeksu Spółek Handlowych_ co do niektórych dłużników Spółki.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.