Raport bieżący

2021
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 30/2021 2021-11-24 Informacja akcjonariusza w oparciu o art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ["Emitent", "Spółka"], informuje, że w dniu 24 listopada 2021 roku otrzymał od akcjonariusza Bartosza Witwickiego pismo zawierające informacje określone w art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1983], dotyczące zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Informacje przekazane Emitentowi w tym piśmie datowanym na dzień 15 listopada 2021 r. Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

b.witwicki_akcje_pismo_24.11.21.pdf (988.96KB)

Komunikaty prasowe

.