Raport bieżący

2021
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 29/2021 2021-11-08 Zawiadomienie o terminie zgromadzenia wierzycieli Fast Finance S.A. w restrukturyzacji

 Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ["Emitent", "Spółka"], informuje, że w dniu 8 listopada 2021 r. otrzymał postanowienie Sędziego - komisarza w postępowaniu restrukturyzacyjnym - układowym wobec Emitenta (sygn. akt VIII GRu 1/19) z dnia 22 października 2021 r. w sprawie zwołania zgromadzenia wierzycieli. Postanowieniem tym Sędzia-komisarz na podstawie art. 281 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego zwołał zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem wyznaczając jego termin na 17 grudnia 2021 r., określając sposób głosowania jako pisemny - przez oddawanie głosów na kartach ( art. 110 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego). Zgodnie z postanowieniem nie podlega ono zaskarżeniu ani uzasadnieniu, jest prawomocne, skuteczne i wykonalne z datą wydania.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.