Raport bieżący

2021
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 27/2021 2021-10-26 Zatwierdzenie spisu wierzytelności

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ["Spółka", "Emitent"] informuje, że w dniu 26 października 2021 r. otrzymał postanowienie Sędziego - komisarza w postępowaniu restrukturyzacyjnym-układowym wobec Emitenta z dnia 30 września 2021 r. w przedmiocie zatwierdzenia spisu wierzytelności złożonego do akt postępowania restrukturyzacyjnego toczącego się wobec Spółki sygn. akt VIII GRu 1/19 w dniu 9.04.2019 r., uzupełnionego następnie w dniu 30.09.2019 r. oraz w dniu 26.02.2021 r. Zgodnie z postanowieniem nie podlega ono zaskarżeniu ani uzasadnieniu, jest prawomocne i skuteczne z datą wydania.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.