Raport bieżący

2021
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 25/2021 2021-10-07 Informacja na temat opublikowanego raportu półrocznego

Zarządca Fast Finance S.A. w restrukturyzacji ["Emitent", "Spółka"] informuje, że w przekazanym przez Spółkę w dniu 30.09.2021 r. skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2021 r. nie zamieszczono: raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego oraz raportu z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Sprawozdanie finansowego Emitenta za I półrocze 2021 r. jest pierwszym sprawozdaniem podlegającym przeglądowi po zmianie przez Spółkę dotychczasowego audytora. W tym zakresie prace nowego audytora podczas pierwszego przeglądu dokumentacji Spółki obejmujące zapoznanie się nie tylko z dokumentacją finansową ale i ze Spółką, w tym w ujęciu chronologicznym przyczynami zaistnienia przesłanek do złożenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz przebiegu tego postępowania i dokumentacją z tym związaną, przełożyły się na większe niż standardowe, przy prowadzeniu przez audytorów badań sprawozdań finansowych, zaangażowanie czasowe po obu stronach.

 
Przygotowując raport za I półrocze 2021 r. nic nie wskazywano, że Spółka nie otrzyma ostatecznych raportów z przeglądów w dniu zaplanowanym na publikację raportu za I półrocze 2021 r. Proponowane korekty przez audytora uniemożliwiły zakończenie prac do końca dnia 30.09.2021 r. Od dnia 1.10.2021 Spółka dążyła do jak najszybszego otrzymania i opublikowania raportów. W żadnej mierze działania Emitenta nie były i nie są zamierzone na nie zamieszczenie raportów z przeglądów. Również kolejne dni nie wskazywały, że Spółka nie będzie w stanie w krótkim czasie opublikować w/w raportów. Dzisiaj, tj. 7.10.2021 r. w toku uzgodnionych prac ustalono z audytorem, że Spółka opublikuje raport z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego oraz raport z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w dniu 15.10.2021 r.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.