Raport bieżący

2021
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 22/2021 2021-09-23 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 25 % ogólnej liczby głosów w związku z nabyciem akcji Spółki

Zarządca Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu _dalej: "Spółka"_ w załączeniu przekazuje treść zawiadomienia, jakie wpłynęło w dniu 23.09.2021 r. do Spółki w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. 2020 poz. 2080 z późn. zm._

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

RB_222021_zawiadomienie_25.pdf (97.14KB)

Komunikaty prasowe

.