Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 74/2020 2020-10-05 Spłata odsetek od obligacji serii M

Zarządca FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu _"Spółka", "Emitent"_, informuje, że w dniu 5 października 2020r. otrzymał informację od Administratora Zastawu obligacji serii M _"Administrator Zastawu"_ o tym, że dokonał przelewu kwoty 121.972,62 zł. na rachunek Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. _"KDPW"_ w celu dokonania za jego pośrednictwem płatności odsetek od obligacji za XVIII okres odsetkowy dla obligatariuszy.
W kwocie przekazanej do KDPW przez Administratora Zastawu znajdowała się kwota 39.972,62 zł. przekazana przez Spółkę na rachunek bankowy Administratora Zastawu jako kolejna transza środków finansowych z tytułu wpływów z umowy serwisowej wierzytelności stanowiących zabezpieczenie obligacji serii M.
Emitent przekazał dotychczas na rachunek Administratora Zastawu kwotę w łącznej wysokości 816.701,40 zł.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.