Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 70/2020 2020-09-28 Powołanie Zarządu Spółki

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu 28 września 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu od dnia 8 października 2020 r. Zarządu Spółki w osobach Pana Włodzimierza Retelskiego - Prezesa Zarządu i Pana Michała Nazima – Członka Zarządu.
Jednocześnie Zarządca Spółki przekazuje informacje w nowych Członkach Zarządu Spółki.

 

1. Pan Włodzimierz Retelski – Prezes Zarządu :

Doświadczenie :
- 03.2019 - 04.2020 Prezes Zarządu - HDO Medical Sp. z o. o.
- 03.2013 - 03.2017 Ekspert ds. Nieruchomości - Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
- 12.2009 - 04.2019 Prezes Zarządu, Właściciel - LookAt Sp. z o.o. Agencja Public Relations
- 04.2005 - 04.2019 Prezes Zarządu, Doradca Zarządu, współwłaściciel Locomotiva Sp. z o.o. Agencja Reklamowa
- 01.2002 - 06.2005 ACCOUnt JustSp. z o.o. Agencja Reklamowa
- 07.2000 - 06.2006 Członek Rady Nadzorczej Polskie Radio S.A.
- 05.2000 - 10.2001 Konsultant - Stafiej Partnerzy DKS Sp. z o.o. Komunikacja Społeczna - Konsultant
- 10.1998 - 10.2002 Przewodniczący Rady Miasta Stołecznego Warszawy
- 07.1997 - 06.2000 Członek Rady Nadzorczej Polskie Radio "Radio Dla Ciebie" regionalna mazowiecka rozgłośnia radia publicznego
- 10.1994 - 10.1998 Radny, członek komisji gospodarczej i komisji bezpieczeństwa - Rada Gminy Warszawa Centrum
- 02.1994 - 07.1994 Dyrektor Biura Krajowego - Kongres Liberalno-Demokratyczny
- 11.1991 - 10.1993 Dyrektor Biura Poselskiego Biuro Poselskie Kongresu Liberalno-Demokratycznego w Warszawie
- 04.1991 - 04.1992 Członek Prezydium - Polska Rada Młodzieży
- 03.1991 - 03.1992 Sekretarz Komisji Krajowej NZS - Komisja Krajowa Niezależnego Zrzeszenia Studentów

Wykształcenie :
10.1989 - 10.1990 Uniwersytet Warszawski - Prawo
10.1987 - 10.1994 Uniwersytet Warszawski - Historia
09.1983 - 05.1987 LIII Liceum Ogólnokształcące stowarzyszenia PAX pod wezw. Św. Augustyna, Warszawa, klasa matematyczno-fizyczna

Języki obce :
Język angielski

Kursy :
Kurs dla członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa - zakończony egzaminem
Kurs dla członków organów samorządowych organizowany przez Akademię L. Koźmińskiego
Kurs języka angielskiego w Londynie

Certyfikaty :
Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do dokumentów z klauzulą "poufne".

Ponadto Zarządca Spółki informuje, iż Pan Włodzimierz Retelski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Włodzimierz Retelski nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

2. Pan Michał Nazim – Członek Zarządu :

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Zawód wykonuje w ramach prowadzonej od 2018 r. kancelarii radcowskiej.
Do obszaru jego specjalizacji należą zagadnienia związane z egzekucją sądową, postępowaniem upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz dochodzeniem roszczeń. Wykładowca na szkoleniach organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu oraz szkoleniach zamkniętych dla pracowników banków. Autor publikacji poświęconych zagadnieniom egzekucji sądowej.
Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w latach 2004-2008 jako asesor komorniczy w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej a następnie asesor komorniczy w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy. W latach 2009-2017 – Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy. W latach 2014 -2017 – członek Rady Izby Komorniczej we Wrocławiu. W latach 2014-2017 członek Krajowej Rady Komorniczej – w składzie komisji zajmującej się współpracą międzynarodową z organizacjami samorządowymi komorników sądowych w Europie _CEHJ_ i na świecie _UIHJ_, udział w projektach EJL – _e-learning training for bailiffs_ i EJE – _European Judicial Enforcement_.
Ponadto Zarządca Spółki informuje, iż Pan Michał Nazim nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Michał Nazim nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2018 r. poz. 757_.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch - Pełnomocnik

 

Komunikaty prasowe

.