Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 66/2020 2020-09-03 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji – uzupełnienie

Zarząd FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu _dalej: "Emitent" lub "Spółka"_, w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 66/2020 z dnia 2 września 2020 r. zawierającego projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 września 2020 r., Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu projekt "Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Fast Finance S.A. w restrukturyzacji" stanowiący Załącznik do projektu uchwały numer 40 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch - Pełnomocnik

fast_finance_polityka_wynagrodzen_3.09.20.pdf (203.18KB)

Komunikaty prasowe

.