Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 60/2020 2020-08-03 Cofnięcie sprzeciwu wierzyciela do listy wierzytelności

Zarządca spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_, informuje, że w dniu 3 sierpnia 2020r. powziął informacje o wysłaniu przez 3M&S GPM spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie _"3M&S GPM"_ w dniu 3 sierpnia 2020 roku pisma do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych informującego o cofnięciu trzeciego, ostatniego ze złożonych przez 3M&S, sprzeciwu do listy wierzytelności w postępowaniu układowym prowadzonym pod sygn. akt VIII GRu 1/19. W piśmie o cofnięciu tego sprzeciwu 3M&S GPM nie wskazała uzasadnienia.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch - Pełnomocnik

 

Komunikaty prasowe

.