Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 59/2020 2020-07-31 Informacja akcjonariusza w oparciu o art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_, informuje, że w dniu 31 lipca 2020 roku otrzymał od akcjonariusza Jacka Krzemińskiego pismo zawierające informacje określone w art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tj. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 623_, dotyczące zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Informacje przekazane Emitentowi w tym piśmie datowanym na dzień 31 lipca 2020 r. Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch - Pełnomocnik

JK-KNF_FFSA_31.07.2020.pdf (106.34KB)

Komunikaty prasowe

.