Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 56/2020 2020-07-30 Piąte posiedzenie Rady Wierzycieli

Zarządca spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu 30 lipca 2020 roku odbyło się w siedzibie Emitenta piąte posiedzenie Rady Wierzycieli, które podjęło uchwały :
1. o wyrażenia zgody na zawarcie ugody z 3M&S GPM spółką z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie,
2. o wyrażeniu pozytywnej opinii na temat realizacji przez Zarządcę programu restrukturyzacji.

 


Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.