Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 53/2020 2020-07-28 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Fast Finance S.A. w restrukturyzacji

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_, informuje, że w dniu 28 lipca 2020 roku, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. 2018 poz. 512 z późn. zm._, powziął informację o przekroczeniu w górę 5% udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki przez Pana Bartosza Witwickiego. Informacje przekazane Emitentowi zawiadomieniem datowanym na dzień 28 lipca 2020 r. Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch - Pełnomocnik

akcje_knf_zawiadomienie_28.07.20.pdf (528.14KB)

Komunikaty prasowe

.