Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 51/2020 2020-07-21 Cofnięcie sprzeciwu wierzyciela do listy wierzytelności

Zarządca spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_, informuje, że w dniu 21 lipca 2020r. powziął informację od wierzyciela Spółki - Pactum Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie o złożeniu przez ten podmiot w dniu 21 lipca 2020 roku pisma do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i gospodarczych informującego o cofnięciu sprzeciwu do listy wierzytelności w postępowaniu układowym prowadzonym pod sygn. akt VIII GRu 1/19.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.