Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 49/2020 2020-07-21 Złożenie oświadczenia o uznaniu oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli

Zarządca spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_, w nawiązaniu do informacji opublikowanej raportem bieżącym nr 24/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r., informuje że złożył w dniu 21 lipca 2020 roku wobec spółki Tarinvest spółki z o.o. z siedziba w Warszawie oświadczenie , na mocy którego uznał oświadczenie jakie wpłynęło do Spółki w dniu 11 czerwca 2019 r. zgodnie z którym Tarinvest spółka z o.o uchyliła się od skutków prawnych oświadczenia woli w zakresie:
1_ przelewu na rzecz Spółki wierzytelności ,, o której mowa w raporcie bieżącym nr 24/2019 _"Pakiet Tarinvest"_,
2_ przyjęcia propozycji nabycia 3.110 obligacji serii T Emitenta z dnia 26 marca 2018 roku za kwotę 3 110 000 zł.
Tym samym Zarządca uznał, że :
- Tarinvest spółka z o.o. pozostaje właścicielem Pakietu Tarinvest, który nie stanowi zabezpieczenia spłaty obligacji serii P,
- nie doszło do emisji przez Spółkę obligacji serii T, a zobowiązanie Spółki z tytułu wykupu obligacji serii T o wartości nominalnej 3 110 000 zł. jest nieistniejące.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.