Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 48/2020 2020-07-21 Informacja dotycząca publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_, informuje, że ponowna publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 w dniu 21 lipca 2020r. była spowodowana wyłącznie wadą techniczną pliku zawierającego sprawozdanie Zarządu Emitenta z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2019 roku, który po publikacji nie otwierał się. Raport okresowy opublikowany w dniu 21 lipca 2020r. zawiera sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2019 roku _oraz wszystkie pozostałe pliki_ w brzmieniu niezmienionym wobec plików opublikowanych w dniu 20 lipca 2020 r.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch - Pełnomocnik

 

Komunikaty prasowe

.