Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 44/2020 2020-06-09 Stanowisko Spółki dotyczące pozwu, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 34/2020

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu _ "Spółka"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2020 z dnia 11 kwietnia 2020 roku oraz raportu bieżącego nr 38/2020 z dnia 13 maja 2020 roku, informuje że po analizie sprawy, w dniu 9 czerwca 2020r. Spółka przygotowała i złożyła odpowiedź na pozew w sprawie o stwierdzenie na podstawie art. 425 § 1 k.s.h nieważności ewentualnie o uchylenie na podstawie art. 422 § 1 k.s.h. uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powziętej w dniu 2 marca 2020 roku.
W opinii Spółki brak jest podstaw do uwzględnienia pozwu. Takie też stanowisko Spółki zostało przedstawione Sądowi.
W ocenie Spółki zaskarżona uchwała nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powziętej w dniu 2 marca 2020 roku została podjęta prawidłowo, bez naruszenia przepisów art. 422 § 1 k.s.h. i 425 § 1 k.s.h.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.