Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 25/2020 2020-03-13 Treść zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta - Informacja dotycząca akcji różnego rodzaju

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_, informuje, że w dniu 13 marca 2020 roku otrzymał od Pana Jacka Krzemińskiego pismo zawiadamiające o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta zawierające informacje określone w art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tj. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 623_, w tym dotyczące akcji różnego rodzaju. Informacje przekazane Emitentowi w tym piśmie datowanym na dzień 12 marca 2020 r. Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch - Pełnomocnik

Zawiadomienie_KNF_FF_S.A._12.02.2020.pdf (933.15KB)

Komunikaty prasowe

.