Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 19/2020 2020-03-04 Czwarte posiedzenie Rady Wierzycieli

Zarządca spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu 4 marca 2020 roku odbyło się w siedzibie Emitenta czwarte posiedzenie Rady Wierzycieli, które podjęło uchwałę w sprawie wyboru nowego Przewodniczącego Rady Wierzycieli. Nowym Przewodniczącym Rady Wierzycieli został wybrany Pan Leszek Szwedo. Rada Wierzycieli ustaliła, że następne piąte posiedzenie odbędzie się w dniu 25 marca 2020 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch - Pełnomocnik

 

Komunikaty prasowe

.