Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 17/2020 2020-02-28 Porozumienia z obligatariuszami obligacji serii L , P, R i S – dodatkowe informacje

Zarządca Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu _"Spółka", "Emitent"_, w nawiązaniu do opublikowanych raportami bieżącymi nr 58/2019, 3/2020 i 4/2020 informacji o porozumieniach z obligatariuszami wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii L, P, R i S _"Porozumienia"_, poniżej podaje dodatkowe informacje.

1. Wartość nominalna obligacji objętych Porozumieniami
- łączna wartość nominalna obligacji serii L będących w posiadaniu Pactum S.A. z siedzibą w Krakowie: 2.130.000,00 zł.,
- łączna wartość nominalna obligacji serii P będących w posiadaniu Alternative Solution Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu: 4.120.000,00 zł.,
- łączna wartość nominalna obligacji serii R będących w posiadaniu Pana Leszka Szwedo: 193.000,00 zł.,
- łączna wartość nominalna obligacji serii R będących w posiadaniu Aureus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: 459.000,00 zł.,
- łączna wartość nominalna obligacji serii R będących w posiadaniu Akura Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: 1.050.000,00 zł.,
- łączna wartość nominalna obligacji serii S będących w posiadaniu Tarinvest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: 2.262.000,00 zł.
- brak jest obligacji Spółki serii L, P, R i S, które byłyby czynne _niewykupione/nieumorzone_ i nie byłyby objęte Porozumieniami.

2. Postanowienia Porozumień dotyczące proporcji, jakie mają być zastosowane przy podziale środków pomiędzy Spółką i obligatariuszami obligacji serii L, P, R i S

Podział środków uzyskiwanych w ramach egzekucji przedmiotu zabezpieczenia obligacji serii L:
40% dla Spółki i 60% dla wierzycieli _obligatariuszy obligacji serii L_.

Podział środków uzyskiwanych w ramach egzekucji przedmiotu zabezpieczenia obligacji serii P:
90% dla Spółki i 10% dla wierzycieli _obligatariuszy obligacji serii P_.

Podział środków uzyskiwanych w ramach egzekucji przedmiotu zabezpieczenia obligacji serii R i S:
40% dla Spółki i 60% dla wierzycieli _obligatariuszy odpowiednio obligacji serii R i S_, przy czym jednocześnie w ujęciu comiesięcznym ustalone zostały minimalne kwoty, jakimi wierzyciele _obligatariusze obligacji serii R i S_ powinni być zasilani. Ustalone comiesięczne kwoty, o których mowa w poprzednim zdaniu nie przekraczają równowartości 0,15% skonsolidowanej sumy bilansowej Emitenta według stanu na dzień 30 września 2019 r. _raport kwartalny opublikowany 29 listopada 2019 r._.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.