Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 13/2020 2020-02-24 Przekazanie kolejnej transzy środków na rzecz Administratora Zastawu obligacji serii M

Zarządca FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu _"Spółka", "Emitent"_, informuje, że przekazał w dniu 24.02.2020 roku na rachunek bankowy Administratora Zastawu obligacji serii M _"Administrator Zastawu"_ kolejną transzę środków finansowych z tytułu wpływów z umowy serwisowej wierzytelności stanowiących zabezpieczenie obligacji serii M w kwocie 103.417,00 zł.
Emitent przekazał dotychczas na rachunek Administratora Zastawu kwotę w łącznej wysokości 652.901,75 zł.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch - Pełnomocnik


 

Komunikaty prasowe

.