Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 11/2020 2020-02-14 Złożenie aktualizacji planu restrukturyzacyjnego

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka"), informuje, że w dniu 14 lutego 2020 roku złożył w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych do akt sprawy o sygn. VIII GRu 1/19 aktualizację planu restrukturyzacyjnego Spółki zawierający test prywatnego wierzyciela oraz modyfikacje propozycji układowych.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.