Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 7/2020 2020-02-04 Powzięcie wiadomości o zwołaniu czwartego posiedzenia Rady Wierzycieli

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, że powziął informację o zwołaniu czwartego posiedzenia Rady Wierzycieli na dzień 4 marca 2020 roku o godzinie 12:00, w siedzibie Emitenta we Wrocławiu, na którym planowany jest wybór nowego Przewodniczącego Rady Wierzycieli w związku z rezygnacją Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z udziału tego podmiotu w Radzie Wierzycieli i z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Wierzycieli.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Wojciech Horoch - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.