Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 54/2019/K 2019-11-28 Korekta raportu ESPI nr 54/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.

Zarządca FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent"), informuje, że raport bieżący nr 54/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej zawiera błędne określenie tytułu raportu.
Prawidłowy tytuł raportu nr 54/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. winien być następujący:
"Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych".
Pozostała treść raportu nr 54/2019 pozostaje bez zmian.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Wojciech Horoch - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.