Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 55/2019 2019-11-27 Przekazanie kolejnej transzy środków na rzecz Administratora Zastawu obligacji serii M

Zarządca FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent"), informuje, że przekazał w dniu 27.11.2019 roku na rachunek bankowy Administratora Zastawu obligacji serii M ("Administrator Zastawu") kolejną transzę środków finansowych z tytułu wpływów z umowy serwisowej wierzytelności stanowiących zabezpieczenie obligacji serii M w kwocie 196.090,47 zł. Emitent przekazał dotychczas na rachunek Administratora Zastawu kwotę w łącznej wysokości 549.484,75 zł.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Wojciech Horoch - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.