Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 51/2019 2019-11-18 Rozwiązanie porozumień zawartych z obligatariuszami prywatnych niepublicznych obligacji serii R i S zawartych 15 października 2019 roku

Zarządca spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 18 listopada 2019 r. wpłynęły do Spółki podpisane porozumienia o rozwiązaniu z wierzycielami Emitenta, obligatariuszami prywatnych niepublicznych obligacji serii R i S Emitenta ("Wierzyciele"), z Panem Leszkiem Stanisławem Szwedo oraz kontrolowanymi przez niego podmiotami:
- AUREUS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Aureus"),
- AKURA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Akura"),
- TARINVEST Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Tarinvest")
porozumień, których celem był częściowy wykup wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii R i S, zabezpieczonych zastawami rejestrowymi i nie będących wierzytelnościami układowymi w myśl art. 151 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego, o których zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 40/2019 z dnia 16 października 2019 roku.

Porozumienia rozwiązujące zawarte zostały w wyniku wniosku Zarządcy Emitenta skierowanego do jego stron w celu umożliwienia omówienia transakcji będących ich przedmiotem podczas najbliższego posiedzenia Rady Wierzycieli Emitenta i uzyskania jej oceny pozwalających na ponowne przystąpienie stron do umożliwienia Emitentowi częściowej spłaty zobowiązań z tytułu niewykupionych obligacji serii R i S.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Wojciech Horoch - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.