Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 50/2019 2019-11-15 Powzięcie wiadomości o zwołaniu drugiego posiedzenia Rady Wierzycieli

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, że powziął informację o zwołaniu drugiego posiedzenia Rady Wierzycieli na dzień 28 listopada 2019 roku, w siedzibie Emitenta przy ulicy Paprotnej 14 we Wrocławiu.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Wojciech Horoch - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.