Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 49/2019 2019-11-15 Otrzymanie pisma od Administratora Zastawu

FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 15 listopada 2019 roku wpłynęło do siedziby Spółki pismo od Administratora Zastawu obligacji serii M.
Zarząd Spółki, uznając informację za istotną, przekazuje pełną treść otrzymanego pisma w formie załącznika do niniejszego raportu bieżącego ze względu na dobro obligatariuszy i publiczny charakter wyemitowanych obligacji serii M.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Wojciech Horoch - Pełnomocnik

2019-11-15_Pismo_Administratora_Zastawu_serii_M.pdf (183.63KB)

Komunikaty prasowe

.