Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 48/2019 2019-11-07 Zawarcie umowy o usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji płacowo-kadrowej

Fast Finance Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, że w dniu 5 listopada 2019 r. została zawarta pomiędzy Emitentem a Panem Arkadiuszem Mączką prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Prestige Expert z siedzibą we Wrocławiu ("Zleceniobiorca") umowa o usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji płacowo-kadrowej, w ramach której Zleceniobiorca zobowiązał się do świadczenia na rzecz Emitenta w zamian za umowne wynagrodzenie usług polegających na :
- prowadzeniu ksiąg rachunkowych Emitenta,
- prowadzeniu spraw kadrowo-płacowych Emitenta,
- sporządzaniu sprawozdań finansowych Emitenta,
- sporządzaniu bieżących raportów i zestawień wg zapotrzebowania zgłaszanego przez Emitenta.
 

Warunki zawartej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków, dla tego rodzaju dokumentów.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Wojciech Horoch - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.