Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 47/2019 2019-10-31 Uchylenie Zarządu własnego, odwołanie Nadzorcy Sądowego i powołanie Zarządcy

Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, że w dniu 31 października 2019 r. wydane zostało przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy dla Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Postanowienie w sprawie sygn. akt VIII GRu 1/2019 o :
1. uchyleniu zarządu własnego Emitenta;
2. odwołaniu Pana Kamila Hajduka z funkcji Nadzorcy Sądowego;
3. powołaniu Pana Lesława Hnata na Zarządcę

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Wojciech Horoch - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.