Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 45/2019 2019-10-28 Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego Fast Finance S.A. za I kwartał 2019 r.

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, że przekaże dzisiaj do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny Emitenta za I kwartał 2019 r.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.