Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 42/2019 2019-10-22 Otrzymanie pisma od Administratora Zastawu

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 21 października 2019 roku wpłynęło do siedziby Spółki pismo od Administratora Zastawu obligacji serii M.

Zarząd Spółki, uznając informację za istotną, przekazuje pełną treść otrzymanego pisma w formie załącznika do niniejszego raportu bieżącego ze względu na dobro obligatariuszy i publiczny charakter wyemitowanych obligacji serii M.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Prezes Zarządu

2019-10-21 Pismo Administratora Zastawu serii M (79.91KB)

Komunikaty prasowe

.