Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 37/2019 2019-09-10 Złożenie odpowiedzi na pozew wniesiony przez akcjonariusza i byłego Członka Zarządu

Zarząd spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku, informuje, że w dniu 10 września 2019 roku złożył do sądu odpowiedź na pozew sporządzony przez akcjonariusza i byłego Członka Zarządu Spółki Pana Jacka Krzemińskiego. W ramach sporządzonej odpowiedzi na pozew Emitent oświadcza, że nie zgadza się ze stanowiskiem strony powodowej i kwestionuje zasadność wszystkich żądań wnoszonych w pozwie oraz wnosi o oddalenie powództwa w całości.

 

O wszelkich istotnych informacjach dotyczących ww. sporu, jak również o podjęciu jakichkolwiek istotnych decyzji Emitent będzie niezwłocznie informował w formie odrębnych raportów bieżących.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.