Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 36/2019 2019-09-05 Otrzymanie postanowienia i nakazu zapłaty w sprawie przeciwko byłemu Członkowi Zarządu

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2019 z dnia 10 sierpnia 2019 roku, informuje, że w dniu 5 września 2019 roku wpłynęło do siedziby Emitenta postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 26 sierpnia 2019 roku o udzieleniu Spółce zabezpieczenia roszczenia o zapłatę sumy 105 000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 marca 2019 roku do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania poniesionych przez Emitenta, jako powoda, wobec pozwanego byłego Członka Zarządu Spółki, Pana Jacka Daroszewskiego. Zabezpieczenie zostało udzielone poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej do kwoty 119 648,00 zł na przysługującym pozwanemu udziale w prawie własności nieruchomości.


Dodatkowo, również w dniu 5 września 2019 wpłynął do siedziby Emitenta nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydany przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny dnia 26 sierpnia 2019 roku nakazujący pozwanemu, Panu Jackowi Daroszewskiemu zapłacenie stronie powodowej, tj. Emitentowi, kwoty 105 000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 1 marca 2019 roku oraz kwoty 4 929,50 tytułem zwrotu kosztów postępowania w terminie dwóch tygodni od doręczenia nakazu. Emitent informuje, że Panu Jackowi Daroszewskiemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu od otrzymanego nakazu w terminie dwóch tygodni od dnia jego doręczeń.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Prezes Zarządu

 

 

Komunikaty prasowe

.