Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 35/2019 2019-09-05 Otrzymanie pisma od Administratora Zastawu

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 4 września 2019 roku wpłynęło do siedziby Spółki pismo od Administratora Zastawu obligacji serii M.


Zarząd Spółki, uznając informację za istotną, przekazuje pełną treść otrzymanego pisma w formie załącznika do niniejszego raportu bieżącego ze względu na dobro obligatariuszy i publiczny charakter wyemitowanych obligacji serii M.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Prezes Zarządu

 

2019-09-04_Pismo_Administratora_Zastawu_serii_M (65.10KB)

Komunikaty prasowe

.