Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 31/2019 2019-08-14 Przekazanie kolejnej transzy środków na rzecz Administratora Zastawu obligacji serii M

Zarząd FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent"), informuje, że przekazał na rachunek bankowy Administratora Zastawu obligacji serii M ("Administrator Zastawu") kolejną transzę środków finansowych z tytułu wpływów z umowy serwisowej wierzytelności stanowiących zabezpieczenie obligacji serii M.
Emitent przekazał dotychczas na rachunek Administratora Zastawu kwotę w łącznej wysokości 353 394,28 zł.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.