Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 29/2019 2019-08-08 Wniosek o uchylenie zarządu własnego

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 8 sierpnia 2019 r. pozyskał informację, że Nadzorca Sądowy złożył do Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu wniosek o uchylenie zarządu własnego dłużnika.
Na chwilę sporządzenia niniejszej informacji Spółka nie zna treści złożonego wniosku.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Prezes Zarządu

 

Komunikaty prasowe

.