Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 25/2019 2019-06-18 Otrzymanie pisma w zakresie sprzeciwu do listy wierzytelności

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 17 czerwca 2019 r. Spółka otrzymała pismo od Pana Jacka Krzemińskiego, w którym poinformował, że w dniu 22 maja 2019 r. złożył sprzeciw do listy wierzytelności w toku postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego wobec Spółki.
Sprzeciw został złożony co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.

 

Emitent informuje, że Spółce nie doręczono jeszcze w trybie art. 94 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego odpisu sprzeciwu. Po doręczeniu odpisu sprzeciwu przez Sędziego-komisarza Spółce przysługiwać będzie, zgodnie z art. 94 ust. 4 prawa restrukturyzacyjnego, prawo złożenia odpowiedzi na sprzeciw.

 

Tomasz Mihułka
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU

 

Komunikaty prasowe

.