Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 18/2019 2019-05-08 Rozpoczęcie przekazywania środków na rzecz Administratora Zastawu obligacji serii M

Zarząd FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (Spółka, Emitent), informuje w porozumieniu z Administratorem Zastawu obligacji serii M, że przekazał na rachunek Administratora pierwszą transzę środków finansowych z tytułu wpływów z umowy serwisowej wierzytelności stanowiących zabezpieczenie obligacji serii M.
Administrator Zastawu jest w trakcie ustalania, między innymi z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., prawidłowych zasad i procedur cyklicznego przekazywania na rzecz obligatariuszy obligacji serii M środków z przedmiotowych wpływów z jego rachunku. Po uzgodnieniu wszystkich procedur Administrator Zastawu poinformuje niezwłocznie o sposobie i cykliczności rozliczeń i rozpocznie przekazywanie zgromadzonych środków na rachunki obligatariuszy obligacji serii M .
 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.