Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 10/2019 2019-03-29 Otrzymanie pisma od Administratora Zastawu

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących numer 70/2018 i 71/2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku, informuje, że w dniu 29 marca 2019 roku wpłynęło do siedziby Spółki pismo od Administratora Zastawu obligacji serii M.
Zarząd Spółki, uznając informację za istotną, przekazuje pełną treść otrzymanego pisma w formie załącznika do niniejszego raportu bieżącego ze względu na dobro obligatariuszy i publiczny charakter wyemitowanych obligacji serii M.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu

2019-03-29 Zał. do RB 10.pdf (186.19KB)

Komunikaty prasowe

.