Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 9/2019 2019-03-26 Złożenie w Sądzie planu restrukturyzacyjnego

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku, informuje, iż w dniu 26 marca 2019 roku, w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych złożony został przez Nadzorcę Sądowego plan restrukturyzacyjny Emitenta oraz spis wierzytelności będących przedmiotem przyspieszonego postępowania układowego.
W związku z powyższym, w załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje pełną treść złożonego planu restrukturyzacyjnego.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu

2019-03-26 FF Plan restrukturyzacyjny (727.91KB)

Komunikaty prasowe

.