Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 3/2019 2019-02-11 Otrzymanie postanowienia z sądu w sprawie ustanowienia kuratora do reprezentowania praw obligatariuszy

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, że w dniu 11 lutego 2019 roku powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 28 stycznia 2019 roku w przedmiocie ustanowienia kuratora. Na podstawie art. 363 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2015 poz. 978 ze zm.) Sąd ustanowił kuratora do reprezentowania praw obligatariuszy w osobie Pragos Doradcy Restrukturyzacyjni sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (nr KRS: 0000595858).

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu

 

Komunikaty prasowe

.