Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 71/2018 2018-12-11 Otrzymanie pisma od Administratora Zastawu

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 11 grudnia 2018 roku wpłynęło do siedziby Spółki pismo od Administratora Zastawu obligacji serii M adresowane do obligatariuszy serii M przekazane zgodnie z właściwością do Emitenta.
Zarząd Spółki, uznając informację za istotną, przekazuje pełną treść otrzymanego pisma w formie załącznika do niniejszego raportu bieżącego ze względu na dobro obligatariuszy i publiczny charakter wyemitowanych obligacji serii M.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu

2018-12-11 Pismo AZ serii M (208.88KB)

Komunikaty prasowe

.