Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 65/2018 2018-11-29 Otrzymanie pisma od Administratora Zastawu

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 29 listopada 2018 roku wpłynęło do siedziby Spółki pismo od Administratora Zastawu dla obligacji serii M adresowane do obligatariuszy serii M, którego pełna treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu

2018-11-29 Pismo AZ (190.80KB)

Komunikaty prasowe

.