Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 21/2018 2018-07-27 Rozpoczęcie negocjacji w sprawie zadłużenia spółki z tytułu niepublicznych prywatnych obligacji i pożyczek

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2018 z dnia 2 lipca 2018 roku, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27 lipca 2018 r. podjął decyzję o rozpoczęciu wielostronnych negocjacji dotyczących warunków zadłużenia Emitenta wynikającego z tytułu niepublicznych prywatnych emisji obligacji i pożyczek. Rozpoczęcie przedmiotowych rozmów wiąże się bezpośrednio z prowadzonym przeglądem działalności Spółki w obszarach: finansowym i prawnym. Identyfikacja kwestii związanych z wysokością i warunkami zadłużenia z tytułu niepublicznych prywatnych emisji obligacji i pożyczek w ocenie Zarządu, po przeprowadzeniu przeglądu, o którym mowa powyżej, wymaga bieżących decyzji.
O rezultatach prowadzonych rozmów, jak również o istotnych działaniach i decyzjach w przedmiotowej sprawie Emitent na bieżąco będzie informował akcjonariuszy w kolejnych raportach.
 

Andrzej Kiełczewski - Wykonujący czynności członka zarządu
Wojciech Horoch - Prokurent

Komunikaty prasowe

.