Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 15/2018 2018-07-02 Przegląd obszarów działalności spółki w związku z rezygnacją Prezesa Zarządu

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), informuje, że w związku ze złożeniem w dniu 26 czerwca rezygnacji przez Prezesa Zarządu Pana Jacka Longina Daroszewskiego oraz w związku z oddelegowaniem, przez korzystającą ze swoich kodeksowych i statutowych uprawnień Radę Nadzorczą, przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki - Pana Andrzeja Kiełczewskiego, do czasowego wykonywania czynności członka zarządu Fast Finance S.A., w dniu 2 lipca 2018 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę o niezwłocznym przystąpieniu do przeglądu działalności Spółki w najważniejszych obszarach, a w szczególności w obszarach: działalności operacyjnej, finansowym i prawnym.

Przegląd i analizę sytuacji uważamy za konieczne dla identyfikacji najważniejszych kwestii, które będą wymagały bieżących decyzji w związku z pracami nowego Zarządu. Emitent na bieżąco będzie informował w formie raportów, zarówno o ustaleniach wynikających z prowadzonego przeglądu, jak i o podejmowanych istotnych działaniach i decyzjach.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w terminach kodeksowych zamierza zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia lub/i wyboru składu osobowego Organów Spółki oraz uzyskania zgody dla przeprowadzenia wymagających uchwały NWZ działań motywowanych wynikami przeglądu Spółki.

Zarząd publikuje przedmiotową informację z uwagi na jej istotność i potencjalnie znaczący wpływ na bieżącą działalność Spółki w dającej się przewidzieć przyszłości.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski - Wykonujący czynności członka zarządu
Wojciech Horoch - Prokurent

Komunikaty prasowe

.