Raport bieżący

2017
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 29/2017 2017-10-17 Wybór członków Komitetu Audytu

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta podjęła w dniu 17 października 2017 roku uchwałę w sprawie wyboru członków Komitetu Audytu w składzie: Pan Andrzej Kiełczewski - Przewodniczący, Pan Marek Ochota oraz Pani Hildegarda Kaufeld.


Komitet Audytu spełnia wymagania wskazane w art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U z 2017 r. poz. 1089). Jednocześnie Emitent informuje, iż dotychczas zadania Komitetu Audytu wykonywała Rada Nadzorcza Spółki.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.