Raport bieżący

2017
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 9/2017 2017-02-03 Wykup obligacji serii G i J

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku, informuje, że w dniu 3 lutego 2017 roku przekazał do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wszystkie wymagane środki pieniężne na wykup 8 600 sztuk obligacji serii G oraz 6 699 sztuk obligacji serii J wraz z uwzględnieniem wszystkich należnych odsetek oraz odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia, zgodnie z warunkami emisji poszczególnych obligacji.

 

W związku z całkowitym wykupieniem powyższych serii obligacji Emitent niezwłocznie przystąpi do zaległego wykupu 466 sztuk obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Wykup przedmiotowych obligacji zostanie dokonany przez Emitenta z uwzględnieniem wszystkich należnych odsetek oraz odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia, zgodnie z warunkami emisji.

 

O dokonaniu wykupu obligacji serii M Emitent niezwłocznie poinformuje w formie odrębnego raportu bieżącego.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu
 

Komunikaty prasowe

.