Raport bieżący

2017
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 4/2017 2017-01-17 Zakończenie negocjacji

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku, informuje, że w dniu 17 stycznia 2017 roku pozytywnie zakończył negocjacje z zagranicznym podmiotem działającym na rynku finansowym ("Inwestor") dotyczące utworzenia Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ("NSFIZ"), objęcia przez Inwestora pierwszej emisji certyfikatów funduszu o wartości około 5 milionów euro oraz zlecenia zarządzania NSFIZ Emitentowi.

 

Negocjacje zostały zakończone na warunkach wskazanych w powyższym raporcie bieżącym Emitenta. O zawarciu umowy, której obustronne podpisanie planowane jest w ciągu najbliższych kilku dni, Emitent niezwłocznie poinformuje w formie odrębnego raportu bieżącego.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu
 

Komunikaty prasowe

.