Raport bieżący

2017
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 1/2017 2017-01-02 Informacja dotycząca obligacji serii J

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent”, ”Spółka”) informuje, że nie przekazał do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW”) wymaganych środków pieniężnych na wykup 6.699 obligacji serii J („Obligacje serii J”) oraz opłacenie odsetek za ostatni okres odsetkowy. Brak wykupu Obligacji serii J jest spowodowane niezamierzonym przesunięciem terminu pozyskania zewnętrznych środków finansowych przez Emitenta.
Spółka prowadzi obecnie działania zmierzające do zakończenia pozyskania finansowania i przekazania w jak najszybszym terminie środków pieniężnych na dokonanie rozliczenia wykupu Obligacji serii J z uwzględnieniem należnych odsetek oraz odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia, zgodnie z warunkami emisji Obligacji serii J. O przekazywaniu środków do KDPW oraz o dokonaniu ostatecznego wykupu obligacji serii J, Spółka poinformuje niezwłocznie w formie raportu.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.